موفقیت در کسب و کار

داستان های موفقیت

آموزش موفقیت با داستان موفقیت آمیز (کتاب صوتی و PDF)

 معرفی داستان طلایی (طلایی شوید)

داستانهای طلایی یک ایده جدید برای دستیابی به موفقیت است. در این شیوه، همراه با لذت بردن از یک داستان واقعی ایرانی، به چگونگی و راز موفقیت قهرمان داستان پی خواهید برد. این نوع آموزش، در ناخودآگاه تاثیر مستقیم میگذارد و به غیر از یادگیری اصول موفقیت، امیدواری را برای رسیدن به اهداف بیشتر میکند          ارادتمند شما فرید کتوئی زاده